Odstúpenie od zmluvy

Home | Odstúpenie od zmluvy

v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

[one_half padding="0 30px 0 0"]

Kupujúci:


[/one_half][one_half_last]

Predávajúci:

Ochodné meno: TM SLOVAKIA, s.r.o.
Ulica a číslo: J. Bottu 21
Mesto: Levice
PSČ: 93401
Telefón: 036/6319178
E-Mail: info@nutri.sk
IČO: 35946083
IČ. DPH: SK2022033783

[/one_half_last]

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej kúpnej zmluvy.
Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky: www.nutri.sk

[one_half padding="0 30px 0 0"][/one_half][one_half_last padding="0 0 0 0"][/one_half][one_half_last][/one_half_last]

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru. Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný/povinná, zaslať tovar predávajúcemu.

[/one_half][one_half_last]

Tvoj nákupný košík
There are no products in the cart!
Subtotal
0,00 
Cena produktov v košíku
0,00 
Pokračovať v nakupovaní
0