Odstúpenie od zmluvy

Home | Odstúpenie od zmluvy

  v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

  [one_half padding="0 30px 0 0"]

  Kupujúci:


  [/one_half][one_half_last]

  Predávajúci:

  Ochodné meno: TM SLOVAKIA, s.r.o.
  Ulica a číslo: J. Bottu 21
  Mesto: Levice
  PSČ: 93401
  Telefón: 036/6319178
  E-Mail: info@nutri.sk
  IČO: 35946083
  IČ. DPH: SK2022033783

  [/one_half_last]

  Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej kúpnej zmluvy.
  Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky: www.nutri.sk

  [one_half padding="0 30px 0 0"][/one_half][one_half_last padding="0 0 0 0"][/one_half][one_half_last][/one_half_last]

  Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru. Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný/povinná, zaslať tovar predávajúcemu.

  [/one_half][one_half_last]

  Shopping cart
  Žiadne produkty v košíku!
  Pokračovať v nákupe
  0